Kaynagımız

Karadeniz

Sağlıklı ve doğal bitki yaşamı.

Hava ve su kirliliğinin olmaması.

Küresel ısınmadan izole edilmiş bir doğaya sahip olması.

Tarımda veya diğer endüstrilerde kullanılan kimyasal maddelerin az olması.